Om oss

Om oss

Jur. dr Börje Leidhammar driver egen advokatverksamhet i Advokatfirman Leidhammar AB. Han är specialiserad på skatteprocesser med bakgrund som domare i förvaltningsdomstol, processansvarig i skatteförvaltningen och adj. professor i skatteprocessrätt.

Börje Leidhammar har deltagit i lagstiftningsarbete som sekreterare och anlitats som expert i statliga utredningar. Utöver sin doktorsavhandling om bevisprövning i taxeringsmål är Börje Leidhammar, själv och tillsammans med andra, författare till ledande lagkommentarer, handböcker och artiklar mm i skatteprocessrätt.

Som ledamot i Sverige advokatsamfunds huvudstyrelse har han deltagit i samfundets remissarbete på skatteområdet. Internationellt medverkar Börje Leidhammar i International Fiscal Association och European Association of Tax Law Professors.
​​​​​​​
Börje Leidhammar har haft flera framgångar för sina klienter inkl. i Högsta förvaltningsdomstolen och Europadomstolen. Hans nätverk inom skatterätten gör att han ofta samarbetar med kollegor vid svenska och utländska revisons- och advokatbyråer liksom högskolor och universitet.  

Sedan den 1 september 2013 driver Börje Leidhammar advokatverksamhet i egen regi. Han är särskilt inriktad på skattemål (t.ex. skattskyldighet, fasta driftsställen, internprissättning, frågor om rättshandlingars verkliga innebörd, skatteflykt) och EKO-mål (t.ex. skattebrott, bokföringsbrott, trolöshet mot huvudman).   

Erfarenhet
Egen verksamhet i Advokatfirman Leidhammar AB sedan den 1 september 2013
Delägare, Wistrand 2006-2013
  • Skattejurist och delägare Ernst & Young 1996-2006
  • Adj. professor vid Karlstads universitet och Högskolan i Gävle 2000- pågående
  • Skattedirektör i Riksskatteverket (RSV) 1990-1996
  • Kammarrättsassessor, Kammarrätten i Stockholm 1990
Utbildning
Jur. dr vid Stockholms universitet 1995
Jur. kand. Stockholms universitet 1977

​​​​​​​Språk
Svenska, engelska

Börje Leidhammar

Advokat, adj. professor

​​​​​​​Advokat sedan 2008
​​​​​​​+46 70-670 46 56