Utlåtanden

Utlåtanden i skatterättsliga frågor

Utlåtanden i rättsfrågor i skatterätten kan vara av värde vid prövningen i domstol för att klargöra innehållet i gällande rätt. Tolkning och tillämpning av skattelagstiftningen kräver en bred kunskap och kompetens. Lagstiftningen, inte minst inom företagsbeskattningen, är under ett kontinuerligt starkt förändringstryck. Skilda uppfattningar, tolkningar och sedemera slutsater uppstå som alla har fog för sig. 

Lång och värdefull erfarenhet inom skatteprocesser

Börje Leidhammar har mångårig erfarenhet som författare, advokat och adjungerad professor. Bland annat med uppdrag att skriva utlåtanden i varierande frågor i skatteprocesser. En förutsättning för att ett utlåtande ska ha ett värde och tillförande i en fråga är att något nytt tillkommer tolkningen och tillämpningen. Det får och ska inte utgöra en partsinlaga, alltså ett vittnesmål eller liknande som framförs av en av de tvistande partern.

Om Du har några ytterligare frågor kring utlåtanden i skatterättsliga frågor är Du välkommen att höra av Dig till mig via mejl, telefon eller formulär. 

Börje Leidhammar

Advokat, adjungerad professor

+46 70-670 46 56
borje@leidhammar.com

Kontakta mig

Om du har några ytterligare frågor kring utlåtanden i skatterättsliga frågor är du välkommen att höra av dig till mig via mejl, telefon eller formulär.